Historyczno-społeczne poglądy Darwina cz. 3

W oczach jego siła była „prawem”. Zdanie to jest bardzo interesującym, gdyż świadczy, że Darwin siły nie uznawał za podstawę prawa, w przeciwieństwie do tych darwinistycznych polityków i teoretyków społecznych, którzy w żądzy władzy upatrują naturalne i moralne źródło prawa, a przetrwanie najodpowiedniejszych tłumaczą jako prawo mocniejszego.

Stanowisko Darwina do społecznej demokracji jest mało znane w literaturze. Udało mi się zdobyć jedynie dwie wiadomości, z których jedna o osobistym, druga o zasadniczym stosunku daje świadectwo. Aveling stwierdza, że Marks znał dokładnie wszystkie dzieła Darwina. W r. 1873 posłał on drugie wydanie pierwszego tomu swego „Kapitału“ wielkiemu przyrodnikowi. Otrzymał w zamian list następujący 1-go października, 1873 r.: „Szanowny Panie! Dziękuję Panu za zaszczyt wyrządzony mi przez przesłanie pańskiego wielkiego dzieła „O Kapitale”. Bardzo bym pragnął zasługiwać w wyższym stopniu na ten dar przez dokładniejsze zrozumienie głębokie h i ważnych kwestii ekonomicznych. Jakkolwiek nasze pola badań tak są odmienne, sądzę, że obydwaj równie gorąco pragniemy rozszerzenia wiedzy, która w końcu do szczęścia ludzkości się przyczyni. Pozostaję, Szanowny Panie, waszym oddanym Karolem Darwin”.