Dobór organiczny i społeczny cz. 18

Prawo doboru organów i organizmów przechodzi na narzędzia techniczne w ten sposób, że same narzędzia różniczkują się, przystosowują do nowych celów i udoskonalają swe kształty naturalnie za pośrednictwem człowieka. I w dziejach narzędzi istnieje ciągłość kształtów, a Lafargue w tym razie ma słuszność, gdy mówi, że walka o byt i doskonalenie się, nie dokonywa się między ludźmi, lecz między ich sztucznymi organami.

Ogólne prawa biologiczne rządzą zarówno i rozwojem duchowego życia. Nie jest to tylko wyrażeniom obrazowym, gdy mówimy o walce myśli, o doborze i udoskonaleniu przez krytykę,

twierdzenie i przeczenie w dziedzinie idei. I duchowe dzieje człowieka przedstawiają względnie samodzielny świat przyczyn i następstw, a każdy kształt duchowy nowe kształty rodzi. Dla tego też dobór ekonomiczny i duchowy nie dotyczę koniecznie ekonomicznie i duchowo najdzielniejszych ludzi, ponieważ siły techniczne i duchowe nie są indywidualno-organicznymi, lecz wiążą się z organicznym procesem całego społeczeństwa. Skutkiem tego rozwój społeczny postępuje o wiele więcej zawikłanymi drogami niż organiczny, a stąd wynika że pierwotna równoległość między utrzymaniem indywidualnego bytu a utrzymaniem gatunku zaniknąć może.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  Zarządzanie łańcuchem dostaw
  zarządzanie najmem warszawa
  zaślepki na słupek ogrodzeniowy
  zawiasy nierdzewne
  zawiesia widłowe
  zawory kołnierzowe
  zawór antyskażeniowy ba
  zdjęcia Białystok
  Zdjęcia z drona warszawa
  zespół policystycznych jajników