Dobór organiczny i społeczny cz. 12

Darwin oprócz naturalnego doboru wskazywał jeszcze dobór płciowy, jako potężny czynnik rozwoju i przypisywał mu powstanie drugorzędnych cech płciowych, bardzo różnorodnych i rozmaitych, a odróżniających na wszelkich szczeblach zwierzęcego świata samice od samców. Oba te wyrażenia nie są jednak zupełnie trafne; dobór płciowy jest przecież równie naturalnym, jak, w ściślejszym znaczeniu tak określany, dobór naturalny. Lepiej by może było nazywać pierwszy fizycznym lub ekologicznym doborem. Ekologią nazywamy naukę o ekonomii zwierzęcej, lub, jak się wyraża Haeckel, „naukę o gospodarstwie organizmów zwierzęcych, ich stosunku do nieorganicznego i organicznego otoczenia”. Ponieważ zaś przy doborze „naturalnym“ działa współzawodnictwo o żywność, można by go powyższym wyrażeniem określać.

Darwin stara się dowieść jeszcze, że, mianowicie w świecie ludzkim, drugorzędna odrębność mężczyzny i kobiety oraz różnice ras ludzkich z doboru płciowego wynikają; Jakikolwiek mógł być wpływ doboru płciowego na powstawanie odrębności ras ludzkich, tak samo jak różnic między człowiekiem a czworo rękoma, w bardzo odległej epoce zamierzchłej przeszłości musiał on być znacznie potężniejszy niż dzisiaj, jeżeli jeszcze całkowicie nie zaniknął.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  woda termalna
  worki polipropylenowe
  wózki widłowe części poznań
  wózki widłowe serwis poznań
  Wrocław – kuchnie na wymiar
  wrocław sprzątanie
  wybijarka
  Wycieczki po Warszawie
  wylewki opole
  wymiana walut Kraków