Dobór organiczny i społeczny cz. 11

Mógłbym już na tym miejscu wyciągnąć wniosek wykazujący ogromną różnicę między organicznym a ludzkim doborem indywidualnym, ten mianowicie, że dobór zwierzęcy odnosi się do organów należących do zwierzęcego ciała, że jego wynik, to jest przetrwanie i dziedziczne przekazywanie organów najodpowiedniejszych w walce o byt, jest również organicznym i z osobnikiem nierozdzielnie związanym. U człowieka w obrębie społecznego zrzeszenia dobór rozdwaja się na techniczny i organiczny, społecznie nieuchronnie związany jeden z drugim, lecz w stosunku do jednostki zbiegający się tylko przypadkowo. Proces społeczny jest znacznie bardziej zawikłanym niż organiczny i nie można ich stawiać na równi. Ważną jest rzeczą różnicy tej z oka nie tracić przy ocenianiu doboru indywidualnego na rozmaitych stopniach społeczeństwa przy czym w pierwszym rzędzie uwzględniać należy ekonomiczne stosunki. Później przekonamy się jeszcze, jak wielkie znaczenie ma ta różnica dla ocenienia współczesnego systemu wolnej konkurencji ekonomicznej z punktu widzenia naturalnej teorii rozwoju.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  wietnam ambasada
  wietnam wizy
  wiza do wietnamu
  wiza wietnam
  wizy wietnam
  wizytówki szczecin
  wizytówki szczecin cena
  wkładki uszne
  woda alkaliczna
  woda demineralizowana