Darwinizm i marksizm cz. 6

Teoria Darwina od chwili swego powstania przeniknęła do wszystkich specjalnych gałęzi wiedzy przyrodniczej, wszędzie okazała się twórczą i płodną; jednakże i ona sama przez to zarówno fizjologicznie jak i doświadczalnie zwłaszcza w tym, co dotyczy dziedziczności i przystosowania, wielokrotnym ulegała modyfikacjom. Ktokolwiek zaś zna dzieje społecznej demokracji w ciągu ostatnich lat trzydziestu, tj. od czasu, gdy stała się czynnikiem politycznym działającym na umysły w życiu publicznym, temu nie są zapewne i obce wewnętrzne przemiany społeczno-demokratycznych wyobrażeń. Mimo to i społeczna demokracja i darwinizm posiadają pewne zasadnicze myśli przewodnie, które zdają się być wyrazem niezmiennej prawidłowości życia w ogóle, a w szczególności historii społeczeństw, a jest równie zajmującą jak i wdzięczną pracą wzajemny związek tych myśli wyśledzić.

Jak później szczegółowo wykażę, twórcy współczesnej demokracji społecznej Marks i Engels uznawali i głosili ideową łączność między swymi własnymi poglądami na historię i społeczeństwo a teorią ewolucji Darwina. Ich systemy myślowe były jednakże zupełnie wykończone, gdy Darwin wystąpił ze swoją nową zoologiczną i antropologiczną nauką.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  Doradca podatkowy Bydgoszcz
  dostawa sushi warszawa
  drożność jajowodów – Warszawa
  drukarnia warszawa niska cena
  eko warzywa warszawa
  ekologiczna żywność katowice
  ekskluzywne stoliki kawowe
  elementy z tworzyw sztucznych
  etykiety inspekcyjne na zamówienie
  etykiety logistyczne GS1