Darwinizm i marksizm cz. 4

Nikt z głębiej w rzeczy patrzących nie zaprzeczy, że społeczna demokracja domaga się zarówno w filozoficzno-etycznym jak i przyrodniczym kierunku uzupełnienia, pogłębienia i rozszerzenia. Mianowicie okazuje się, jak już poprzednio zaznaczyłem, że jej teoretyczne naukowe przesłanki domagają się rewizji. Tutaj pragnę w ramach ogólnych zagadnień historii naturalnej teorie społeczno-demokratyczne traktować. Badanie to zatem ma na tym systematyczne i zasadnicze roztrząsanie między społeczno-demokratycznym a darwinistycznym światem myśli z punktu widzenia społecznej historii rozwoju i polityki socjalnej. W szczególności zaś wymienić muszę teorię doboru naturalnego w walce o byt, której wartość socjologiczna i historyczna domaga się dokładniejszego rozpatrzenia.

Przy obecnym stanie nauk znaczenie tego rodzaju dociekań może polegać tylko na tymczasowym uświadomieniu, ale także gruntowne uświadomienie tym bardziej okazuje się niezbędnym, że właśnie przedstawiciele wiedzy przyrodniczej często ujawniają zdumiewającą ignorancją co do istoty współczesnej demokracji społecznej.

Badanie stosunku między teorią Darwina a społeczną demokracją wymaga głębszego i szerszego wyjaśnienia całej kwestii niż to, do jakiegośmy do tej pory przywykli. Dotychczasowa obszerna lecz powierzchowna literatura tego przedmiotu przeważnie brała początek z politycznej aktualnej walki stronnictw, często zawiera tylko okolicznościowe i przypadkowe wywody, nie zaś systematyczne i zasadnicze dociekania. Przeważnie przyrodnicy i socjologowie traktowali tę kwestię, a okolicznościowo potrącali o nią ekonomiści i filozofowie.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  catering dietetyczny legionowo
  catering dietetyczny pruszków
  chirurgia stromatologiczna
  chirurgia szczękowa gdańsk
  chirurgiczna korekcja nosa
  cytologia – Warszawa
  części do silników
  Dania obiadowe dla firm Warszawa
  Densytometr skanujący
  dermatolog Łódź