Author Archive

Dobór organiczny i społeczny cz. 20

Na zarzut, że gdyby istotnie działał dobór naturalny, musieliby Grecy wciąż wznosić się po szczeblach rozwoju, wzmagać się liczebnie i całą Europę zaludnić, Darwin odpowiada: Ludy zachodniej Europy, które dziś tak nieskończenie przewyższyły swych dzikich protoplastów i

Dobór organiczny i społeczny cz. 19

Dobór jednostek i ras inaczej się dokonywa. Udoskonalenie przez dobór nie koniecznie idzie w parze z rozradzaniem i dziedzicznością. Nie zawsze zwycięża ten, który ma najlepszą budowę, lecz ten, który najlepsze uzbrojenie posiada. Że zaś między najlepszym

Dobór organiczny i społeczny cz. 18

Prawo doboru organów i organizmów przechodzi na narzędzia techniczne w ten sposób, że same narzędzia różniczkują się, przystosowują do nowych celów i udoskonalają swe kształty naturalnie za pośrednictwem człowieka. I w dziejach narzędzi istnieje ciągłość kształtów, a

Dobór organiczny i społeczny cz. 17

Kto dla obrony braci odważnie rzucał się na nieprzyjacielskie dzidy, ten zapewne nie pozostawił cielesnych dziedziców swego bohaterskiego poświęcenia, lecz miewał liczniejsze duchowe potomstwo. Ci, którzy patrzeli na jego czyny, ci co je znali z pieśni i

Dobór organiczny i społeczny cz. 16

Popęd społecznej sympatii wywołuje wspólność interesów gromady zwierzęcej, wzajemną pomoc i wspólną walkę na zewnątrz. W obrębie zrzeszenia, czy to w rodzinie czy w hordzie, bezpośrednie współzawodnictwo indywidualne słabnie. Jednakże wspólne pożycie towarzyskie i walka o utrzymanie

Dobór organiczny i społeczny cz. 15

Wykazano bowiem, że celem współzawodnictwa nie jest zawsze żywność i płodzenie potomstwa, lecz bywa nim także utrzymanie formy istnienia i spotęgowanie gatunkowego typu. Kierowane nie idealną ludzką świadomością, lecz instynktem samozachowawczym podlegającym prawom natury, a przeobrażającym się

Dobór organiczny i społeczny cz. 14

Musi zatem tutaj zachodzić dobór psychiczny tego rodzaju, że zdolniejszy utrzymuje się przy życiu i swoje zdolności, jeśli posiada odpowiednie odmiany zarodkowe, przekazuje dziedzicznie swemu potomstwu. Właśnie dzielnym psychicznym uzdolnieniom rozwijającego się człowieka przypisać możemy, że wyniósł

Dobór organiczny i społeczny cz. 13

Rozwój świadomości logicznej przypuszczać każe, że dobór płciowy przy zwiększonej towarzyskości ludzi w hordzie żyjących i przy wzrastającej zdolności do namysłu i rozwagi stał się istotnie indywidualnym wyborem. Mucke natomiast uważa, że psychologicznie możliwym był wolny wybór

Dobór organiczny i społeczny cz. 12

Darwin oprócz naturalnego doboru wskazywał jeszcze dobór płciowy, jako potężny czynnik rozwoju i przypisywał mu powstanie drugorzędnych cech płciowych, bardzo różnorodnych i rozmaitych, a odróżniających na wszelkich szczeblach zwierzęcego świata samice od samców. Oba te wyrażenia nie

Dobór organiczny i społeczny cz. 11

Mógłbym już na tym miejscu wyciągnąć wniosek wykazujący ogromną różnicę między organicznym a ludzkim doborem indywidualnym, ten mianowicie, że dobór zwierzęcy odnosi się do organów należących do zwierzęcego ciała, że jego wynik, to jest przetrwanie i dziedziczne